Categorie: avocati din oficiu

Avocaţii din oficiu reclamă întârzieri la plata onorariilor

„Uniunea Naţională a Barourilor din România formulează prezentul memoriu prin care solicită sprijin pentru ca, în procedurile de rectificare bugetară ce sunt în atenţia Guvernului României, să dispuneţi luarea …